جزوه پایگاه داده‌ها ۱

جزوه پایگاه داده‌ها ۱

جزوه پایگاه داده‌ها ۱

توجه: این جزوه بر اساس ویراست‌های جدید سه نویسنده مشهور این درس یعنی آبراهام سیلبرشاتز، راما کریشنان و رامز المصری نگارش شده است.

توجه: از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منابع درس پایگاه داده‌ها کتب آبراهام سیلبرشاتز، راما کریشنان و رامز المصری معرفی شده‌اند.

توجه: این جزوه شامل درسنامه‌ای جامع، شیوا، کامل و دقیق می‌باشد.

توجه: در سال‌های اخیر طراحان کنکور توجه زیادی به مطالب مدل نهاد و رابطه، مدل رابطه‌ای و جبر رابطه‌ای داشته‌اند، به طور میانگین ۳ تا ۴ تست از ۷ تست مطرح شده در درس پایگاه داده‌ها در سال‌های اخیر از مطالب مدل نهاد و رابطه، مدل رابطه‌ای و جبر رابطه‌ای بوده است. بنابراین مطالب مدل نهاد و رابطه، مدل رابطه‌ای و جبر رابطه‌ای از اهمیت بالایی برخودار است.

توجه: جزوه پایگاه داده‌ها ۱ منتشر شده از سوی ما، مطالب ارزشمندی جهت درک مطالب مدل نهاد و رابطه، مدل رابطه‌ای و جبر رابطه‌ای ارائه کرده است، که تهیه آن را توصیه می‌کنیم.

توجه: حل فوق تشریحی تست‌های فصول مفاهیم اولیه، مدل نهاد و رابطه، مدل رابطه‌ای و جبر رابطه‌ای در کتاب نارنجی پایگاه داده‌ها منتشر شده است.

توجه: درسنامه فصول وابستگی تابعی و قوانین چهارگانه ارسطو، نرمال‌سازی، SQL-DDL، SQL-DML و حساب رابطه‌ای در جزوه پایگاه داده‌ها ۲ منتشر شده است.

توجه: حل فوق تشریحی تست‌های فصول وابستگی تابعی و قوانین چهارگانه ارسطو، نرمال‌سازی، SQL-DDL، SQL-DML و حساب رابطه‌ای در کتاب نارنجی پایگاه داده‌ها منتشر شده است.

مشخصات جزوه پایگاه داده‌ها ۱

عنوان جزوه: پایگاه داده‌ها ۱

مقطع: کارشناسی ارشد

مولف: ارسطو خلیلی فر

ناشر: انتشارات بابان

نوبت چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۲۶۸

سال انتشار: ۱۳۹۶

سرفصل های جزوه پایگاه داده‌ها ۱

فصل اول: مفاهیم اولیه


فصل دوم: مدل نهاد و رابطه


فصل سوم: مدل رابطه‌ای


فصل چهارم: جبر رابطه‌ای

دانلود جزوه پایگاه داده‌ها ۱

فصل اول: مفاهیم اولیه

دانلود فصل اول جزوه پایگاه داده‌ها (مفاهیم اولیه)


فصل دوم: مدل نهاد و رابطه


فصل سوم: مدل رابطه‌ای


فصل چهارم: جبر رابطه‌ای

دانلود فیلم آموزشی پایگاه داده‌ها ۱

فصل اول: مفاهیم اولیه

دانلود بخش اول فیلم آموزشی فصل مفاهیم اولیه پایگاه داده‌ها (مفاهیم اولیه) 

دانلود بخش دوم فیلم آموزشی فصل مفاهیم اولیه پایگاه داده‌ها (مفاهیم اولیه)

دانلود بخش سوم فیلم آموزشی فصل مفاهیم اولیه پایگاه داده‌ها (مفاهیم اولیه)

دانلود بخش چهارم فیلم آموزشی فصل مفاهیم اولیه پایگاه داده‌ها (مفاهیم اولیه)

دانلود بخش پنجم فیلم آموزشی فصل مفاهیم اولیه پایگاه داده‌ها (مفاهیم اولیه)

دانلود بخش ششم فیلم آموزشی فصل مفاهیم اولیه پایگاه داده‌ها (حل تست‌های فصل مفاهیم اولیه)


فصل دوم: مدل نهاد و رابطه

دانلود بخش اول فیلم آموزشی فصل مدل نهاد – رابطه پایگاه داده‌ها (مدل نهاد – رابطه)

دانلود بخش دوم فیلم آموزشی فصل مدل نهاد – رابطه پایگاه داده‌ها (مدل نهاد – رابطه)

دانلود بخش سوم فیلم آموزشی فصل مدل نهاد – رابطه پایگاه داده‌ها (حل تست‌های فصل مدل نهاد – رابطه)


فصل سوم: مدل رابطه‌ای

دانلود بخش اول فیلم آموزشی فصل مدل رابطه‌ای پایگاه داده‌ها (مدل رابطه‌ای)

دانلود بخش دوم فیلم آموزشی فصل مدل رابطه‌ای پایگاه داده‌ها (مدل رابطه‌ای)

دانلود بخش سوم فیلم آموزشی فصل مدل رابطه‌ای پایگاه داده‌ها (مدل رابطه‌ای)

از این جا به بعد مدل رابطه ای مطالبی هست که فقط در جزوه من هست و سال ۹۴، ۹۵ و ۹۶ هم سوال آمد.

دانلود بخش چهارم فیلم آموزشی فصل مدل رابطه‌ای پایگاه داده‌ها (مدل رابطه‌ای)

دانلود بخش پنجم فیلم آموزشی فصل مدل رابطه‌ای پایگاه داده‌ها (مدل رابطه‌ای)

دانلود بخش ششم فیلم آموزشی فصل مدل رابطه‌ای پایگاه داده‌ها (مدل رابطه‌ای)

دانلود بخش هفتم فیلم آموزشی فصل مدل رابطه‌ای پایگاه داده‌ها (مدل رابطه‌ای)


فصل چهارم: جبر رابطه‌ای

دانلود بخش اول فیلم آموزشی فصل جبر رابطه‌ای پایگاه داده‌ها (جبر رابطه‌ای)

دانلود جزوه دست نویس کلاسی دوستان شما

نتایج دوستان از کلاس‌ها، کتاب‌ها و فیلم‌های آموزشی

http://cdn.khalilifar.ir/2017/10/DB_1395.jpg

نتایج دولتی۹۶

منبع: جزوه پایگاه داده بابان و کتاب پایگاه داده نارنجی پوران پژوهش
مولف: ارسطو خلیلی فر


حسین عبدی نصیب فر ۱۰۰ درصد آی تی


گلشن خزائی ۱۰۰ درصد کامپیوتر


منصوره بزرگی ۱۰۰ درصد کامپیوتر


علیرضا زمانی ۱۰۰ درصد کامپیوتر


اعظم علیخانی ۱۰۰ درصد آی تی


سارا کریمی ۱۰۰ درصد آی تی


اعظم علیخانی ۱۰۰ درصد آی تی


عرفان اندستا ۱۰۰ درصد کامپیوتر


معصومه حسینی ۶ از ۷ آی تی


معصومه حسینی ۶ از ۷ کامپیوتر


لیلی سلیمانی ۶ از ۷ کامپیوتر


حامد سلیمیان ۶ از ۷ کامپیوتر


فاطمه هاشمی ۶ از ۷ آی تی


مهسا ابراهیمی دهمیانی ۶ از ۷ آی تی


میثم نیک فطرت ۶ از ۷ آی تی


محمد حسین مقصودی ۶ از ۷ کامپیوتر


امیر میرزایی ۶ از ۷ کامپیوتر


محمد کرمانی ۶ از ۷ کامپیوتر


محمد برهانی ۶ از ۷ کامپیوتر


حسین عبدی نصیب فر ۶ از ۷ کامپیوتر


آرین عسگری ۶ از ۷ کامپیوتر


صفورا سالارپور ۶ از ۷ آی تی


محمد سجاد امینی ۶ از ۷ آی تی


محمد سجاد امینی ۶ از ۷ کامپیوتر


محمد رحیمی ۶ از ۷ آی تی


زهرا مظهر ۶ از ۷ آی تی


امیرحسین دمیا ۶ از ۷ کامپیوتر


شهروز دزفولی ۶ از ۷ کامپیوتر


عرفان اندستا ۶ از ۷ آی تی


فاطمه عاقل ۶ از ۷ آی تی


بهمن اسحاقی ۶ از ۷ کامپیوتر


آیدا مصیبی ۶ از ۷ کامپیوتر


رضا عباسی ۶ از ۷ کامپیوتر


منصوره بزرگی ۶ از ۷ آی تی


مصطفی حیدرزاده ۶ از ۷ کامپیوتر


سعید زارع ۶ از ۷ کامپیوتر


و ۵ از ۷ ها….


کلاس حضوری + کلاس آنلاین + فیلم آموزشی

تلفن دفتر بابان:
۰۲۱-۷۷۹۷۲۸۶۸
۰۲۱-۷۷۹۷۳۳۸۶
دپارتمان تخصصی کامپیوتر و آی تی
موسسه بابان

خرید کتاب از طریق لینک مقابل برای شما امکان پذیر است.

تلفن رزرو مشاوره حضوری و تلفنی: ۷۷۹۷۲۸۶۸-۰۲۱

توجه

به سوالات شما در بخش کتاب و مشاوره حداکثر تا ساعت ۸ صبح روزهای زوج پاسخ خواهم داد.

همچنین به سوالات درسی شما مانند حل تست‌ها نیز در بخش مربوط به هر کتاب پاسخ خواهم داد.

موفق و پیروز باشید.

ارسطو خلیلی فر

14 پاسخ ها
 1. نازنین
  نازنین می گوید:

  سلام استاد
  سوال دارم
  کدام یک از گزینه های زیر در مورد کاتالوگ در بانک اطلاعاتی صحیح است ؟
  ۱ – کاتالوگ فقط با احکام dml قابل تغییر است .
  ۲ – کاتالوگ فقط با احکام ddl قابل تغییر است .

  پاسخ
 2. E-IT
  E-IT می گوید:

  سلام و عرض ادب
  استاد من ویس پایگاه و گوش میدم
  خداوند به شما خیر و سلامتی عطا کنه…
  خیلی مفید بود برام…

  در مورد “تکنیک پاسخ و اقدام” صحبت کردید
  من یاد حدیث معروف پیامبر اکرم (ص) افتادم:

  حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا و تجهّزوا للعرض الاکبر

  از خود حساب بکشید پیش از آن که به حساب شما برسند و اعمال خود را وزن کنید پیش از آنکه آنها را بسنجند و براى روز قیامت خویشتن را آماده سازید.

  یا علی…

  پاسخ
 3. بابک
  بابک می گوید:

  سلام استاد.
  میخواستم تشکر کنم بابت این ویدیو هایی که میذارید. واقعا کمک بزرگی به مایی که تو شهرستان هستیم میکنید. ویدیو ها واقعا فوق العاده هستن.
  و اینکه بی صبرانه منتظر ادامه ویدیو ها هستیم. لطفا در صورت امکان بقیه رو هم قرار بدید.
  با تشکر فراوان.

  پاسخ
 4. hediyeh
  hediyeh می گوید:

  سلام استاد
  بله واقعا برا اساتیدی که از ویس های شما کپی کردن متاسفیم. ولی استاد شما که همیشه هوای بچه های شهرستان رو داشتید خواهش میکنم بازم با ما باشید. من پایگاه رو به امید جزوه شما دارم میخونم مخصوصا اینکه جزوه یک شما رو دارم ولی ۲ رو ندارم حداقل با فیلما میتونستم جبرانش کنم. خیلی از بچه های دیگه هم شرایطی مثل من رو دارن احتمالا.

  پاسخ
 5. امیر
  امیر می گوید:

  استاد سلام
  وقتتون بخیر
  ۲ تا سوال از محضرتون داشتم:
  ۱- من جزوه ی پایگاه ۱ شما رو خریدم و دارم، می تونم به دوستانم هم بدم که اون ها هم از همین جزوه ای که من خریدم استفاده کنن؟
  ۲-فیلم مربوط به حساب رابطه ای فک می کنین کی آماده میشه؟

  پاسخ
  • ارسطو خلیلی فر
   ارسطو خلیلی فر می گوید:

   سلام
   لطفا بگید از سایت خود ما تهیه کنند.
   فیلم ها به مرور درحال آماده سازی و انتشار هست
   موفق باشی

   پاسخ
 6. student
  student می گوید:

  سلام استاد
  وقت بخیر
  سپاس بابت جزوه ها صداها و تمام آنچه بی دریغ در اختیار ما قر ار دادید.چطور می توانیم ادامه فیلم های پایگاه داده ۱ و۲ سال ۹۵را دانلود کنیم؟؟
  ممنون

  پاسخ
  • ارسطو خلیلی فر
   ارسطو خلیلی فر می گوید:

   سلام
   ممنون،
   شما چرا فیلم کلاس های آنلاین امسال رو تهیه نمی کنید، به من تلگرام جهت دریافت کد تخفیف پیغام بدید

   پاسخ
 7. سارا
  سارا می گوید:

  سلام
  من میخوام ۲جزوه پایگاه رو بخرم
  بعد واسه هر جزوه هزینه پستش جداس؟
  یا چون ۲تارو باهم میخرم ۱هزینه پست کافیه؟؟

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *