الگوریتم‌ها و محاسبات

معرفی گرایش الگوریتم‌ها و محاسبات

مجموعه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

گرایش الگوریتم ها و محاسبات بیشتر به گرایش نرم افزار نزدیک است، هرچند مباحث نظری نیز در این گرایش مطرح می‌شود.

این گرایش که یک شاخه جدید است، دانشجویان را با الگوریتم‌های توزیعی و پیشرفته، ریاضیات پیشرفته کامپیوتری و … آشنا می‌کند. گرایش جدید الگوریتم و محاسبات تنها چند سالی است که به جمع گرایش‌های مهندسی کامپیوتر پیوسته است.
در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور ارشد و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحدها، دانشگاه های دارای رشته کامپیوتر گرایش الگوریتمها و محاسبات، معرفی سایر گرایشهای ارشد و دکترای کامپیوتر(به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.

برنامه درسی (سرفصل) ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش الگوریتم‌ها و محاسبات و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس گروه 1 : 12 واحد یا بیشتر
دروس گروه 2 : 12 واحد یا کمتر
پایان نامه : 6 واحد
سمینار : 2 واحد

دروس اجباری

الگوريتم هاي پيشرفته

نظريه محاسبات پيشرفته

الگوريتم هاي تصادفي

توصيف و وارسي سيستم ها

پيچيدگي الگوريتم ها

محاسبات موازي

سيستم هاي توزيع شده

دروس اختیاری

الگوريتم هاي موازي

بهينه سازي تركيباتي

جنبه هاي محاسباتي مدارهاي مجتمع پرتراكم

الگوريتم هاي يادگيري

هندسه محاسباتي

الگوريتم هاي حسابي

روش هاي رسمي براي سيستم هاي واكنشي

الگوريتم هاي گراف و شبكه

نظريه پايگاه هاي داده

جنبه هاي محاسباتي رباتيك

الگوريتم هاي تپنده

اتوماتان هاي سلولي

دانشگاه‌هایی که در رشته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش الگوریتم‌ها و محاسبات پذیرش دانشجو دارند
بر اساس دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دولتی ۱۳۹۵

دانشگاه تهران

تهیه و تنظیم

ارسطو خلیلی فر

سرویس دانشگاهی پایگاه خبری بابان نیوز