الگوریتم‌ها و محاسبات

معرفی گرایش الگوریتم‌ها و محاسبات

مجموعه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

گرایش الگوریتم ها و محاسبات بیشتر به گرایش نرم افزار نزدیک است، هرچند مباحث نظری نیز در این گرایش مطرح می‌شود.

این گرایش که یک شاخه جدید است، دانشجویان را با الگوریتم‌های توزیعی و پیشرفته، ریاضیات پیشرفته کامپیوتری و … آشنا می‌کند. گرایش جدید الگوریتم و محاسبات تنها چند سالی است که به جمع گرایش‌های مهندسی کامپیوتر پیوسته است.
در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور ارشد و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحدها، دانشگاه های دارای رشته کامپیوتر گرایش الگوریتمها و محاسبات، معرفی سایر گرایشهای ارشد و دکترای کامپیوتر(به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.

برنامه درسی (سرفصل) ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش الگوریتم‌ها و محاسبات و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : ۳۲ واحد
دروس گروه ۱ : ۱۲ واحد یا بیشتر
دروس گروه ۲ : ۱۲ واحد یا کمتر
پایان نامه : ۶ واحد
سمینار : ۲ واحد

دروس اجباری

الگوریتم های پیشرفته

نظریه محاسبات پیشرفته

الگوریتم های تصادفی

توصیف و وارسی سیستم ها

پیچیدگی الگوریتم ها

محاسبات موازی

سیستم های توزیع شده

دروس اختیاری

الگوریتم های موازی

بهینه سازی ترکیباتی

جنبه های محاسباتی مدارهای مجتمع پرتراکم

الگوریتم های یادگیری

هندسه محاسباتی

الگوریتم های حسابی

روش های رسمی برای سیستم های واکنشی

الگوریتم های گراف و شبکه

نظریه پایگاه های داده

جنبه های محاسباتی رباتیک

الگوریتم های تپنده

اتوماتان های سلولی

دانشگاه‌هایی که در رشته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش الگوریتم‌ها و محاسبات پذیرش دانشجو دارند
بر اساس دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دولتی ۱۳۹۵

دانشگاه تهران

تهیه و تنظیم

ارسطو خلیلی فر

سرویس دانشگاهی پایگاه خبری بابان نیوز