عنوان جزوه: شبکه های کامپیوتری

بر اساس کتب مرجع ( کراس و راس، لئون گارسیا و بهروز فروزان)

مقطع: کارشناسی ارشد

مولف: ارسطو خلیلی فر

ناشر: انتشارات بابان

سال انتشار: ۱۳۹۶


در حال به روز رسانی

دانلود فصل اول کتاب شبکه های کامپیوتری (مفاهیم اولیه)

دانلود بخش اول صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل اول کتاب شبکه های کامپیوتری (مفاهیم اولیه)

دانلود بخش دوم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل اول کتاب شبکه های کامپیوتری (مفاهیم اولیه)


 فصل دوم کتاب شبکه های کامپیوتری ( لایه فیزیکی)

دانلود بخش اول صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل دوم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه فیزیکی)

دانلود بخش دوم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل دوم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه فیزیکی)

دانلود بخش سوم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل دوم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه فیزیکی)


فصل سوم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه پیوند داده بخش اول)

دانلود بخش اول صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل سوم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه پیوند داده بخش اول)

دانلود بخش دوم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل سوم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه پیوند داده بخش اول)

دانلود بخش سوم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل سوم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه پیوند داده بخش اول)

دانلود بخش چهارم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل سوم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه پیوند داده بخش اول)

دانلود بخش پنجم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل سوم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه پیوند داده بخش اول)

دانلود بخش ششم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل سوم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه پیوند داده بخش اول)


فصل چهارم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه پیوند داده بخش دوم)

دانلود بخش اول صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل چهارم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه پیوند داده بخش دوم)

دانلود بخش دوم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل چهارم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه پیوند داده بخش دوم)

دانلود بخش سوم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل چهارم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه پیوند داده بخش دوم)

دانلود بخش چهارم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل چهارم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه پیوند داده بخش دوم)

دانلود بخش چهارم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل چهارم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه پیوند داده بخش دوم)

دانلود بخش چهارم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل چهارم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه پیوند داده بخش دوم)


دانلود فصل پنجم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه شبکه)

دانلود بخش اول صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل پنجم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه شبکه)

دانلود بخش دوم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل پنجم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه شبکه)

دانلود بخش سوم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل پنجم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه شبکه)

دانلود بخش چهارم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل پنجم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه شبکه)

دانلود بخش پنجم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل پنجم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه شبکه)

دانلود بخش ششم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل پنجم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه شبکه)

دانلود بخش هفتم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل پنجم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه شبکه)

دانلود بخش هشتم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل پنجم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه شبکه)

دانلود بخش نهم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل پنجم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه شبکه)

دانلود بخش دهم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل پنجم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه شبکه)

دانلود بخش یازدهم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل پنجم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه شبکه)

دانلود بخش دوازدهم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل پنجم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه شبکه)


دانلود فصل ششم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه انتقال)

دانلود بخش اول صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل ششم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه انتقال)

دانلود بخش دوم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل ششم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه انتقال)

دانلود بخش سوم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل ششم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه انتقال)

دانلود بخش چهارم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل ششم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه انتقال)

دانلود بخش پنجم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل ششم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه انتقال)

دانلود بخش ششم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل ششم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه انتقال)


دانلود فصل هفتم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه کاربرد)


دانلود فصل هشتم کتاب شبکه های کامپیوتری (حل تمرین های کتاب کراس راس و تمرین های خانگی دانشگاه امیرکبیر)


دانلود فصل نهم کتاب شبکه های کامپیوتری (حل تشریحی سوالات کنکور دولتی ۹۲ تا ۹۴)


دانلود فصل دهم کتاب شبکه های کامپیوتری (حل تشریحی سوالات کنکور دولتی ۹۵)

دانلود حل فوق تشریحی سوال ۵۵ درس شبکه‌های کامپیوتری دولتی ۹۵

دانلود حل فوق تشریحی سوال ۵۶ درس شبکه‌های کامپیوتری دولتی ۹۵

دانلود حل فوق تشریحی سوال ۵۷ درس شبکه‌های کامپیوتری دولتی ۹۵ 

دانلود حل فوق تشریحی سوال ۵۸ درس شبکه‌های کامپیوتری دولتی ۹۵

دانلود حل فوق تشریحی سوال ۵۹ درس شبکه‌های کامپیوتری دولتی ۹۵

دانلود حل فوق تشریحی سوال ۶۰ درس شبکه‌های کامپیوتری دولتی ۹۵


توجه: این جزوه به طور کامل شامل درسنامه و تست های کنکور دولتی و آزاد از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۵ می باشد.

توجه: در سال های اخیر طراحان کنکور توجه زیادی به مطالب لایه پیوند داده داشته اند، به طور میانگین ۳ تست از ۶ تست مطرح شده در درس شبکه های کامپیوتری در سال های اخیر از مطالب لایه پیوند داده ها بوده است. بنابراین مطالب لایه پیوند داده ها از اهمیت بالایی برخودار است.

توجه: از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منبع درس شبکه های کامپیوتری کتاب کراس و راس معرفی شده است، ما ترجمهاحسان ملکیان را برای این کتاب توصیه می کنیم. در کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات از ۵ فصل اول کتاب کراس و راس سوال مطرح می گردد. یعنی فصول مفاهیم اولیه، لایه کاربرد، لایه انتقال(حمل)، لایه شبکه و لایه پیوند داده ها.

توجه: در کتاب کراس و راس لایه پیوند داده ها مطابق آنچه در کنکور کارشناسی ارشد سوال مطرح می گردد مطالب بیان نشده است، اغلب سوالات لایه پیوند داده ها از مرجع دوم درس شبکه های کامپیوتری معرفی شده از سوی وزارت علوم، یعنی کتاب گارسیا مطرح می گردد.

توجه: جزوه شبکه های کامپیوتری ۱ منتشر شده از سوی ما، مطالب ارزشمندی جهت درک مطالب لایه پیوند داده ها ارائه کرده است. که تهیه آن را توصیه می کنیم.

توجه: جزوه شبکه های کامپیوتری ۲ نیز در حال آماده سازی است.


کلاس نکته و تست

صدای کلاسی موسسه بابان و انتشارات بابان سال زمستان ۱۳۹۵ جدید

دانلود بخش اول صدای کلاسی ترم زمستان ۹۵ جزوه شبکه‌های کامپیوتری (کلاس نکته و تست) جدید

دانلود بخش دوم صدای کلاسی ترم زمستان ۹۵ جزوه شبکه‌های کامپیوتری (کلاس نکته و تست) جدید

دانلود بخش سوم صدای کلاسی ترم زمستان ۹۵ جزوه شبکه‌های کامپیوتری (کلاس نکته و تست) جدید

دانلود بخش چهارم صدای کلاسی ترم زمستان ۹۵ جزوه شبکه‌های کامپیوتری (کلاس نکته و تست) جدید

دانلود بخش پنجم صدای کلاسی ترم زمستان ۹۵ جزوه شبکه‌های کامپیوتری (کلاس نکته و تست) جدید

دانلود بخش ششم صدای کلاسی ترم زمستان ۹۵ جزوه شبکه‌های کامپیوتری (کلاس نکته و تست) جدید

دانلود بخش هفتم صدای کلاسی ترم زمستان ۹۵ جزوه شبکه‌های کامپیوتری (کلاس نکته و تست) جدید


دانلود کارنامه قبول شدگان موسسه بابان دولتی ۱۳۹۵


به سوالات شما در بخش کتاب و مشاوره حداکثر تا ساعت ۸ صبح روزهای زوج پاسخ خواهم داد.

همچنین به سوالات درسی شما مانند حل تست ها نیز در بخش مربوط به هر کتاب پاسخ خواهم داد.

موفق و پیروز باشید.

ارسطو خلیلی فر

374 پاسخ ها
« دیدگاه های قدیمی تر
 1. سالار
  سالار می گوید:

  سلام خسته نباشید
  خواستم بدونم توی دروس مشترک (ساختمان داده و الگوریتم ، سیستم عامل، منطقی و معماری و نظریه) کدومشون واسه قبولی در گرایش شبکه اهمیت بیشتری دارن
  ممنون از لطفتون

  پاسخ
  • ارسطو خلیلی فر
   ارسطو خلیلی فر می گوید:

   سلام
   سلامت باشید،
   همه این دروس درجه اهمیت بالایی دارن، به غیر از نظریه که می تونی اگه فرصت نداری حذف کنی

   پاسخ
 2. sara
  sara می گوید:

  سلام استاد عزیز
  ممنونم از حسن توجه شما وهمچنین کتابهای خوبی که منتشر کرده اید سوالی داشتم در مورد این که برای درس طراحی الگوریتم ها و ساختمان داده ها چه کتابی رو تهیه کنم که مانند کتاب های شما شیوا ورسا توضیح داده باشن؟بنده کتاب اقای هادی یوسفی پوران رو تهیه کردم ولی بعضی مباحث رو واقعا برام گنگ هستش و قابل مفهوم نیست

  پاسخ
  • ارسطو خلیلی فر
   ارسطو خلیلی فر می گوید:

   سلام
   ممنون،
   ماهیت دروس داده و الگوریتم ریاضی هست و نیار تکرار و تمرین فراوان دارد، توصیه من یادگیری از طریق حل تست هست برای این دروس

   پاسخ
 3. sara
  sara می گوید:

  سلام استاد عزیز
  ممنون میشم اگه کتابی رو برای درس الگوریتم معرفی کنید که شامل تست ودرس باشه که مثل کتاب های شما کاملا قابل مفهوم باشه

  پاسخ
  • ارسطو خلیلی فر
   ارسطو خلیلی فر می گوید:

   سلام
   کتاب الگوریتم زیاد منتشر شده، اما کتب پوران پژوهش، مدرسان شریف و مقسمی رو توصیه می کنم، مثلا کتاب آقای مقسمی برای شروع مناسب است اما برای تکمیل باید از کتب پوران پژوهش و مدرسان شریف استفاده کنید

   پاسخ
 4. fara
  fara می گوید:

  سلام
  استاد جزوه شبکه های کامپیوتری ۲ که به صورت دست نویس و برای کلاس هست برای من که نمی توانم در کلاس شبکه ی شما شرکت کنم مفید هست؟
  چون من جزوه شبکه ۱ شما رو خوندم و خیلی خوب بود.
  بین کتاب سیستم عامل شما و جزوه ی سیستم عامل کدامیک بهتر است؟
  با تشکر فراوان و خسته نباشید

  پاسخ
 5. الهه
  الهه می گوید:

  سلام استاد
  فیلم ها جدا از کلاس های آنلاین هستش؟
  مزیت کلاس آنلاین نسبت به فیلم ها چه جوری هس؟
  و ایا کلاس نکته و تست هم برگزار می کنید؟ ممنون

  پاسخ
  • ارسطو خلیلی فر
   ارسطو خلیلی فر می گوید:

   سلام
   فیلم های آموزشی ما همان فیلم کلاس آنلاین نیست، بلکه جداگانه تدریس و آموزش داده می شود، شما چه کلاس حضوری، چه کلاس آنلاین، و چه فیلم آموزشی تهیه کنید، از دو خدمت دیگر ما می تونید استفاده کنید، برای مثال اگر فیلم آموزشی تهیه کنید، می توانید از کلاس حضوری و کلاس آنلاین هم استفاده کنید، بلکه کلاس نکته و تست هم به همین شیوه هست، یعنی شامل کلاس حضوری، کلاس آنلاین و فیلم آموزشی است، چون بسته آموزشی ما کامل است، پس تفاوتی هم وجود ندارد…

   پاسخ
« دیدگاه های قدیمی تر

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *