بهترین منابع کنکور ارشد و دکتری کامپیوتر و فناوری اطلاعات

معرفی بهترین منابع ارشد کامپیوتر، جزوات، کتاب‌های آموزشی، کلاس‌های آنلاین، فیلم‌های آموزشی، آزمون‌های آزمایشی و مشاوره رشته مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر ویژه کنکور ارشد کام‍‍پیوتر و کنکور دکتری کامپیوتر سال ۱۴۰۱ در دروس زبان عمومی و تخصصی، سیستم عامل، پایگاه داده، شبکه‌های کامپیوتری، مهندسی نرم‌افزار، ریاضیات گسسته، ساختمان داده، طراحی الگوریتم، هوش مصنوعی، مدار منطقی، معماری کامپیوتر، نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها، الکترونیک دیجیتال، سیگنال و سیستم، ریاضی عمومی، آمار و احتمال، اصول و مبانی مدیریت، مبانی علوم ریاضی، مبانی ماتریس‌ها و جبرخطی، مبانی آنالیز ریاضی، مبانی آنالیز عددی، مبانی احتمال، مبانی نظریه محاسبه، مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها، این منابع توسط بهترین موسسه برای کنکور ارشد کامپیوتر با نتایج ساخت رتبه‌های ۱ تا ۱۰ و ۱۰۰ درصدهای متعدد معرفی شده است.