بهترین منابع کنکور ارشد علوم کامپیوتر ۱۴۰۱

در این بخش بهترین منابع کنکور ارشد علوم کامپیوتر ویژه کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ معرفی شده است. کنکور ارشد علوم کامپیوتر شامل دروس زبان عمومی و تخصصی، ریاضی عمومی ۱ و ۲، مبانی علوم ریاضی، مبانی ماتریس‌ها و جبرخطی، مبانی آنالیز ریاضی، مبانی آنالیز عددی، مبانی احتمال، ساختمان داده، طراحی الگوریتم، مبانی نظریه محاسبه، مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها و ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبیات است.

زبان عمومی و تخصصی

کتاب کنکوری درس زبان عمومی و تخصصی:

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب زبان عمومی و تخصصی جلد اول انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد علیرضا زارع است.

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب زبان عمومی و تخصصی جلد دوم انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد علیرضا زارع است.

کلاس آنلاین درس زبان عمومی و تخصصی:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آنلاین زبان عمومی و تخصصی استاد علیرضا زارع است.

کلاس آفلاین درس زبان عمومی و تخصصی:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آفلاین زبان عمومی و تخصصی استاد علیرضا زارع است.


زبان تخصصی

کتاب کنکوری درس زبان تخصصی:

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب زبان تخصصی انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ارسطو خلیلی فر و استاد فائقه شاه حسینی است.


ریاضی عمومی ۱ و ۲

کتاب کنکوری درس ریاضی عمومی ۱ و ۲:

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب ریاضی عمومی ۱ و ۲ انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آنلاین درس ریاضی عمومی ۱ و ۲:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس ریاضی عمومی ۱ و ۲ گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آفلاین درس ریاضی عمومی ۱ و ۲:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس ریاضی عمومی ۱ و ۲ گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.


مبانی علوم ریاضی

کتاب کنکوری درس مبانی علوم ریاضی:

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب مبانی علوم ریاضی لین و لین ترجمه عمید رسولیان انتشارات مرکز نشر دانشگاهی ترجمه عمید رسولیان است.

یا مطالعه فصل‌های اول، پنجم و هفتم کلاس آنلاین ریاضیات گسسته یا فیلم استاد گیلک یا کتاب ریاضیات گسسته راهیان ارشد


مبانی ماتریس‌ها و جبر خطی

کتاب کنکوری درس مبانی ماتریس‌ها و جبر خطی:

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب مبانی ماتریس‌ها و جبر خطی هافمن یا اونان یا پیام نور است.


مبانی آنالیز ریاضی

کتاب کنکوری درس مبانی آنالیز ریاضی:

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب مبانی آنالیز ریاضی رودین فصل اول تا ششم یا پیام نور است.


مبانی آنالیز عددی

کتاب کنکوری درس مبانی آنالیز عددی:

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب مبانی آنالیز عددی انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد بهزاد خداکرمی یا بابلیان است.

کلاس آنلاین درس مبانی آنالیز عددی:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آنلاین مبانی آنالیز عددی گروه بابان استاد …. است.

کلاس آفلاین درس مبانی آنالیز عددی:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آنلاین مبانی آنالیز عددی گروه بابان استاد …. است.


مبانی احتمال

کتاب کنکوری درس مبانی احتمال:

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب مبانی احتمال انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ابوالفضل گیلک یا شلدون راس است.

کلاس آنلاین درس مبانی احتمال:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس مبانی احتمال گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آفلاین درس مبانی احتمال:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس مبانی احتمال گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.


ساختمان داده‌ها و طراحی الگوریتم

کتب کنکوری دروس ساختمان داده و طراحی الگوریتم:

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب ساختمان داده انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ابوالفضل گیلک است.

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب طراحی الگوریتم انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ابوالفضل گیلک است.

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب ۶۰۰ مسئله‌ی چند گزینه‌ای از داده ساختارها و الگوریتم‌ها انتشارات فاطمی تالیف استاد محمد قدسی است.

کلاس آنلاین دروس ساختمان داده و طراحی الگوریتم:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس ساختمان داده و طراحی الگوریتم گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آفلاین دروس ساختمان داده و طراحی الگوریتم:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس ساختمان داده و طراحی الگوریتم گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.


مبانی نظریه محاسبه

کتاب کنکوری درس مبانی نظریه محاسبه:

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب مبانی نظریه محاسبه انتشارات علوم رایانه تالیف استاد فردین شاپوری است.

کلاس آنلاین درس مبانی نظریه محاسبه:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آنلاین مبانی نظریه محاسبه گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آفلاین درس مبانی نظریه محاسبه:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آفلاین مبانی نظریه محاسبه گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.


مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها

کتاب کنکوری درس مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها:

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آنلاین درس مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آفلاین درس مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.


 ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبیات

کتاب کنکوری درس ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبیات:

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبیات انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آنلاین درس ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبیات:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبیات گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آفلاین درس ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبیات:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبیات گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *