داستان شگفت انگیز یک آرزو (داستان شرکت لگو)

داستان شگفت انگیز یک آرزو (داستان شرکت لگو)

شروع همه‌ی دستاوردهای بزرگ بشری با یک آرزو، یک هدف، یک خواسته و یک ایده‌ی ساده بوده که روزی فردی رسیدن به آن هدف و به تحقق پیوستن آنرا باور کرده، روزی فردی خودش، آرزویش و توانمندی‌هایی را که خداوند در وجودش نهاده، را جدی گرفته و باور کرده… و این ایمان  موجب شده تا قدمی برای عملی شدن ایده‌اش بردارد…

من معتقدم خداوند، قبل از اینکه آرزویی را در دل ما شکل دهد، امکان به تحقق رساندن آنرا در ما بوجود می آورد… فقط کافی است قوانین خداوند را درک کنیم و متعهد شویم که تمامی آن قوانین را در زندگی‌مان عملی کنیم…

مهم نیست هدف تان چقدر بزرگ است، فقط کافی است خودتان را باور کنید… کافی است بپذیرید که این هدف یک رویای دور از دسترس نیست، فقط کافی است با درک قوانین کیهانی راه تبدیل این رویا به واقعیت را دانسته و با خواسته‌تان هم مسیر شوید … زیرا وقتی در مسیر اهدافتان قرار می گیرید، راه کارها و الهاماتی برای عملی ساختن و به تحقق پیوستن هدف‌تان از راه می‌رسد و شما قدم به قدم هدایت می‌شوید …

وقتی عملکرد جهان را یاد می‌گیریم، خداوند را بی‌نهایت رزاق، بخشنده و هدایتگر می‌یابیم…

و وقتی تصمیم می‌گیریم فقط و فقط در راستای این قوانین قدم برداریم، دیگر اهدافمان برای‌مان رویایی دور از دسترس نیست، بلکه از راه‌های کاملا طبیعی و بدیهی به خواسته‌هایمان می‌رسیم.

ضمنا می‌توانید، داستان شکل گیری شرکت ساخت اسباب بازی لگو را با نام «تاریخچه شرکت لگو» دانلود نموده و چگونگی شکل‌گیری و گسترش این شرکت موفق و ثروتمند را با یک ایده‌ی ساده تماشا کرده و از آن برای رسیدن به اهداف‌تان الگو بگیرید…

یادتان باشد که انسان‌ها از دریچه احساسشان دنیا را باور می‌کنند…

ارسطو خلیلی‌فر