راز معدل در کنکور کارشناسی ارشد

راز معدل در کنکور کارشناسی ارشد

از آنجایی که معدل دانشجویان تراز می‌شود و اغلب معدل‌هایی نزدیک به یکدیگر دارند، معدل تراز شده تأثیر به مراتب کمتری از آنچه در ذهن شماست می‌گذارد. شاهدی بر این ماجرا قبولی بسیاری از رتبه‌های تک رقمی توسط معدلین کمتر از ۱۴ است. بر طبق فرمول ارائه شده توسط سازمان سنجش، میزان تاثیر معدل تراز شده۲۰درصد و تاثیر تراز کنکور شما ۸۰درصد نمره نهایی شماست. ما درصد ۰ تا ۱۰۰ در درس ها داریم، اما معدل ۰ تا ۲۰ نداریم، معدل میانگین بچه ها رنجی بین ۱۵ تا ۱۸ هست، حداقل معدل هم که ۱۲ هست، معدل صفر هم که نداریم، بنابراین رقابت در معدل نیست، چون همه خوبن، رقابت در فضای ۰ تا ۱۰۰ هست، پس در فضای ۱۰۰ بدرخشید.

موفق و پیروز باشید

ارسطو خلیلی فر

بنیانگذار و مدیر مسول انتشارات بابان