راز معدل در کنکور کارشناسی ارشد

راز معدل در کنکور کارشناسی ارشد

از آنجایی که معدل دانشجویان تراز می‌شود و اغلب معدل‌هایی نزدیک به یکدیگر دارند، معدل تراز شده تأثیر به مراتب کمتری از آنچه در ذهن شماست می‌گذارد. شاهدی بر این ماجرا قبولی بسیاری از رتبه‌های تک رقمی توسط معدلین کمتر از 14 است. بر طبق فرمول ارائه شده توسط سازمان سنجش، میزان تاثیر معدل تراز شده20درصد و تاثیر تراز کنکور شما 80درصد نمره نهایی شماست. ما درصد 0 تا 100 در درس ها داریم، اما معدل 0 تا 20 نداریم، معدل میانگین بچه ها رنجی بین 15 تا 18 هست، حداقل معدل هم که 12 هست، معدل صفر هم که نداریم، بنابراین رقابت در معدل نیست، چون همه خوبن، رقابت در فضای 0 تا 100 هست، پس در فضای 100 بدرخشید.

موفق و پیروز باشید

ارسطو خلیلی فر

بنیانگذار و مدیر مسول انتشارات بابان