ریاضیات پایه

درس ریاضیات پایه مهمترین درس کنکور ارشد کامپیوتر و فناوری اطلاعات و پایه دروس ریاضیات گسسته، ساختمان داده، طراحی الگوریتم، هوش مصنوعی، ریاضی عمومی، معادلات دیفرانسیل و آمار و احتمال است. گذراندن دوره ریاضیات پایه برای تمامی دانشجویان رشته‌های مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر که قصد شرکت در آزمون ورودی ارشد یا دکتری دارند کاملا ضروری است.

کتب مرجع درس ریاضیات پایه:

مطالب دوره ریاضیات پایه گروه بابان از بین مجموعه‌ای از چندین کتاب مرجع در زمینه ریاضی، احتمال، و نظریه مجموعه‌ها انتخاب شده‌اند و نیاز شما را کاملا مرتفع می‌کنند.

سرفصل‌های  درس ریاضیات پایه:

سرفصل‌های درس ریاضیات پایه شامل فصول مجموعه ها، اتحادها، معادلات درجه یک، دو، سه، مقدمه احتمال، لگاریتم و ویژگی‌های آن، دنباله‌ها و تصاعدهای حسابی و هندسی، سیگما و خواص آن، مبانی روابط بازگشتی، فرمول‌های مقدماتی شمارش، تجزیه کسرها، انتگرال‌های مهم و مقدمه نظریه اعداد است.

جزوه کنکوری درس ریاضیات پایه:

بهترین جزوه نتیجه‌گرا و امن این درس جزوه ریاضیات پایه انتشارات بابان تالیف استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آنلاین درس ریاضیات پایه:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آنلاین ریاضیات پایه گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آفلاین درس ریاضیات پایه:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آفلاین ریاضیات پایه گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.