ریاضی عمومی ۱ و ۲

درس ریاضی عمومی ۱ و ۲ یکی از دروس مهم کنکور ارشد کامپیوتر و پایه دروس ریاضیات گسسته، معادلات دیفرانسیل، ساختمان داده و طراحی الگوریتم است. درس ریاضی عمومی ۱ و ۲ یکی از دروس ریاضیات رشته مهندسی کامپیوتر با ضریب ۲ است که  که ۸ سوال از آن مطرح می‌شود.

توصیه‌ی ما همیشه جدی گرفتن درس ریاضی عمومی بوده است. تسلط بر این درس یعنی پاسخ دادن به ۸ تست و احتمالا پاسخ دادن به تست‌های مرتبط سایر دروس. برای مثال سری‌ها را بلد باشید، تست تابع مولد را در ریاضیات گسسته و تست حل معادلات دیفرانسیل با روش سری‌ها را حل می‌کنید.
هرچه به فصل‌های پایانی ریاضی عمومی ۲ نزدیک می‌شوید، تست‌ها ساده‌تر می‌شوند. خیلی در فصل تابع و حد و مشتق یک متغیره درجا نزنید. میوه‌های رسیده و آبدار در فصل های آخر قرار دارند. با صرف وقت کمتری هم می‌توانید در آنها به تسلط برسید.

کتب مرجع درس ریاضی عمومی ۱ و ۲:

از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منبع درس ریاضی عمومی ۱ و ۲ کتاب‌‌‌های دو نویسنده‌ی مشهور این درس یعنی آدامز و توماس معرفی شده‌اند.

سرفصل‌های  درس ریاضی عمومی ۱ و ۲:

سرفصل‌های درس ریاضی عمومی ۱ و ۲ شامل فصول تابع، حد یک متغیره، مجانب و پیوستگی، مشتق یک متغیره و کاربردش، انتگرال و کاربردش، دنباله‌ها و سری‌ها، دستگاه قطبی و اعداد مختلط، ماتریس‌ها، خط و صفحه، رویه‌های درجه ۲، منحنی در فضا، مشتق توابع چند متغیره و کاربردش، انتگرال دوگانه و کاربردش، انتگرال سه گانه و کاربردش، انتگرال روی منحنی و روی سطح، قضیه گرین، استوکس و دیورژانس است.

کتاب کنکوری درس ریاضی عمومی ۱ و ۲:

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب ریاضی عمومی ۱ و ۲ انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ابوالفضل گیلک است. در دست تالیف است.

با توجه به آن که کتاب‌های کنکوری موجود در بازار هرکدام دارای ایرادات و نواقصی هستند، تلاش بر آن است که به جز محتوای درس و فایل‌های متنی که در کنار آن به دانشجویان عزیز عرضه می‌کنیم، نیاز به مطالعه منبع دیگری نداشته باشید. جزوه درسی کامل و سوالات به تعداد کافی در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

کلاس آفلاین درس ریاضی عمومی ۱ و ۲:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس ریاضی عمومی ۱ و ۲ گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آفلاین درس ریاضی عمومی ۱ و ۲:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس ریاضی عمومی ۱ و ۲ گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.