پاسخ تشریحی سوالات کنکور ارشد کامپیوتر ۹۸

توجه: این آزمون صبح جمعه در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ در سراسر کشور برگزار شد.

توجه: تعداد سوالات این آزمون ۱۴۰ سوال و مدت زمان پاسخگویی به سوالات ۲۵۵ دقیقه بود.

دانلود دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ۹۸

دانلود کلید اولیه‌ سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ۹۸

دانلود بخش اول کلید نهایی سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ۹۸

دانلود بخش دوم کلید نهایی سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ۹۸


دروس زبان عمومی و تخصصی

دانلود پاسخ سوالات زبان عمومی و تخصصی بخش اول (۳۰ سوال)


دروس ریاضیات

 دانلود پاسخ سوالات ریاضی عمومی ۱ و ۲ (۸ سوال)

 دانلود پاسخ سوالات معادلات دیفرانسیل (۴ سوال)

 دانلود پاسخ سوالات آمار و احتمال مهندسی (۴ سوال) 

دانلود پاسخ سوالات ریاضیات گسسته (۴ سوال)


دروس مشترک

دانلود پاسخ سوالات ساختمان داده و طراحی الگوریتم ارشد (۱۰ سوال)

دانلود پاسخ سوالات ساختمان داده و طراحی الگوریتم دکتری (۱۰ سوال)

دانلود پاسخ سوالات نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها (۴ سوال)

دانلود پاسخ سوالات مدارهای منطقی (۵ سوال)

دانلود پاسخ سوالات معماری کامپیوتر (۵ سوال)

دانلود پاسخ سوالات شبکه‌های کامپیوتری (۳ سوال)


دروس تخصصی گرایش نرم افزار

 دانلود پاسخ سوالات کامپایلر (۷ سوال)