سیگنال سیستم

درس سیگنال سیستم یکی از دروس کنکور ارشد کامپیوتر است. درس سیگنال سیستم یکی از دروس رشته‌ی مهندسی کامپیوتر با ضریب ۲ در گرایش‌ رایانش امن، شبکه‌های کامپیوتری، معماری سیستم‌های کامپیوتری، نرم افزار، بیوانفورماتیک، الگوریتم‌ها و محاسبات، علوم داده و علوم و فناوری شبکه و ضریب ۳ در گرایش‌های هوش مصنوعی و رباتیکز و قرآن کاوی رایانشی است.

کتب مرجع درس سیگنال سیستم:

از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منبع درس سیگنال سیستم کتاب‌‌‌‌ نویسنده مشهور این درس یعنی آلن اپنهایم معرفی شده‌است.

سرفصل‌های  درس سیگنال سیستم:

سرفصل‌های درس سیگنال سیستم شامل فصول سیگنال‌ها، سیستم‌ها، سیستم های LTI (خطی تغییرناپذیر با زمان)، حوزه فرکانس، تبدیل فوریه، سری فوریه، تبدیل لاپلاس، تبدیل، تحلیل سیستم های LTI در حوزه‌های زمان و فرکانس، مباحث پیشرفته سیگنال‌ها و سیستم‌ها، مباحث پیشرفته سیستم‌های، مباحث پیشرفته تبدیل فوریه، مباحث پیشرفته سری فوریه، مباحث پیشرفته تبدیل لاپلاس و Z، شناسایی سیستم‌ها و خواص آنها و مقدمه‌ای بر نمونه برداری است.

کتب کنکوری درس سیگنال سیستم:

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب سیگنال سیستم جلد اول انتشارات نصیر استاد مهدی تقدسی است.

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب سیگنال سیستم جلد دوم انتشارات نصیر استاد مهدی تقدسی است.

کلاس آنلاین درس سیگنال سیستم:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آنلاین سیگنال سیستم گروه بابان استاد مهدی تقدسی است.

کلاس آفلاین درس سیگنال سیستم:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آفلاین سیگنال سیستم گروه بابان استاد مهدی تقدسی است.