شبکه های کامپیوتری

درس شبکه های کامپیوتری یکی از  دروس مهم کنکور ارشد کامپیوتر و فناوری اطلاعات است. درس شبکه های کامپیوتری یکی از دروس مشترک رشته مهندسی کامپیوتر با ضریب ۴ است که ۴ سوال از آن طرح می‌شود. همچنین یکی از دروس مشترک رشته مهندسی فناوری اطلاعات با ضریب ۴ است که ۶ سوال از آن طرح می‌شود.

کتاب مرجع درس شبکه های کامپیوتری:

از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منبع درس شبکه‌های کامپیوتری کتاب‌‌‌‌های سه نویسنده مشهور این درس یعنی کراس  و راس، لئون گارسیا و اندرو تنن‌بام  معرفی شده‌است.

سرفصل‌های  درس شبکه های کامپیوتری:

سرفصل‌های درس شبکه های کامپیوتری شامل فصول مفاهیم اولیه، لایه کاربرد، لایه انتقال، لایه شبکه، لایه پیوند داده و لایه فیزیکی (از سرفصل جدید وزارت علوم حذف شده است) است.

کتاب کنکوری درس شبکه های کامپیوتری:

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب شبکه های کامپیوتری جلد اول انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ارسطو خلیلی‌فر است.

بهترین جزوه نتیجه‌گرا و امن این درس جزوه شبکه های کامپیوتری جلد دوم انتشارات بابان تالیف استاد ارسطو خلیلی‌فر است.

کلاس آنلاین درس شبکه های کامپیوتری:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آنلاین شبکه های کامپیوتری گروه بابان استاد ارسطو خلیلی فر  است.

کلاس آفلاین درس شبکه های کامپیوتری:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آفلاین شبکه های کامپیوتری گروه بابان استاد ارسطو خلیلی فر است.