مجموعه سوالات کامپیوتر

عنوان کتاب:مجموعه سولات کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

دولتی سال ١٣٨۵ تا سال ۱۳۹۴

مقطع:کارشناسی ارشد

نوبت چاپ:دوم

مولفین:

هادی یوسفی، ارسطو خلیلی فر

ناشر: انتشارات پوران پژوهش


به سوالات شما در بخش کتاب و مشاوره حداکثر تا ساعت ۸ صبح روزهای زوج پاسخ خواهم داد buy viagra new zealand online.

همچنین به سوالات درسی شما مانند حل تست ها نیز در بخش مربوط به هر کتاب پاسخ خواهم داد.

موفق و پیروز باشید.

ارسطو خلیلی فر