معماری کامپیوتری

معرفی گرایش معماری سیستم‌های کامپیوتری

مجموعه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

معماری سیستمهای کامپیوتری دانش طراحی مفهومی و شناخت اجزای رایانه است.

این گرایش یکی از گرایش‌های مهندسی کامپیوتر است. در این گرایش با اجزای داخلی کامپیوتر که مراحل انجام یک دستور را بر عهده دارند و چگونگی کار آنها آشنا میشویم. همچنین واحد کنترل مرکزی و حافظه به عنوان دو بخش اصلی کامپیوتر معرفی می شوند و ارتباط و ساختار درونی آنها مورد بررسی قرار می گیرد. برای درک موضوعات مطرح شده در این گرایش آشنائی با مبحث مدارهای منطقی لازم و ضروری است indegenerique.be.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور ارشد و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحدها، دانشگاه های دارای رشته ارشد کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری، معرفی سایر گرایشهای ارشد و دکترای کامپیوتر(به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.

برنامه درسی (سرفصل) ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم‌های کامپیوتری و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : 38 واحد
دروس اصلي و اختصاصي 21 يا 24 واحد
سمینار : 2 واحد
پایان نامه : 6 تا 9 واحد

دروس اجباری

معماري كامپيوتر پيشرفته

طراحي سيستم هاي مطئمن

سيستم هاي عامل پيشرفته

شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته

پردازش موازي

رياضيات مهندسي پيشرفته در مهندسي كامپيوتر

دروس اختیاری

مباحث پيشرفته در طراحي ريزپردازنده هاي ويژه

سيستم هاي كامپيوتري توزيع شده

مباحث پيشرفته در طراحي سيستم هاي مطمئن

پردازش سيگنال ديجيتال

سيستم هاي كنترل توزيع شده

پردازنده هاي محاسباتي

دانشگاه‌هایی که در رشته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم‌های کامپیوتری پذیرش دانشجو دارند
بر اساس دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دولتی ۱۳۹۵

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه تهران

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه شاهد

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه اصفهان

دانشگاه رازی کرمانشاه

دانشگاه صنعتی شیراز

دانشگاه صنعتی بابل

دانشگاه شیراز

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل

دانشگاه تبریز

 

تهیه و تنظیم

ارسطو خلیلی فر

سرویس دانشگاهی پایگاه خبری بابان نیوز