مهندسی نرم افزار

درس مهندسی نرم افزار یکی از مهمترین دروس کنکور ارشد فناوری اطلاعات است. درس مهندسی نرم افزار یکی از دروس مشترک رشته مهندسی فناوری اطلاعات با ضریب ۴ است که ۶ سوال از آن طرح می‌شود.

کتاب مرجع درس مهندسی نرم افزار:

از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منبع درس مهندسی نرم‌افزار کتاب راجر اس. پرسمن معرفی شده‌است.

سرفصل‌های  درس مهندسی نرم افزار:

سرفصل‌های درس مهندسی نرم افزار شامل فصول مفاهیم اولیه مهندسی نرم افزار، مدل های فرآیند تولید نرم افزار، مدل تحلیل ساخت یافته، مفاهیم طراحی ساخت یافته، مدل طراحی ساخت یافته، مفاهیم شیء گرایی، مدل تحلیل و طراحی شیء گرایی بر اساس UML، تست و استقرار نرم افزار، مدیریت پروژه های نرم افزاری، متدولوژی RUP، متدولوژی چابک و برنامه‌های تحت وب است.

کتاب کنکوری درس مهندسی نرم افزار:

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب مهندسی نرم افزار انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ارسطو خلیلی‌فر است.

کلاس آنلاین درس مهندسی نرم افزار:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آنلاین مهندسی نرم افزار گروه بابان استاد ارسطو خلیلی فر  است.

کلاس آفلاین درس مهندسی نرم افزار:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آفلاین مهندسی نرم افزار گروه بابان استاد ارسطو خلیلی فر است.