نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها یکی از مهمترین و امن‌ترین دروس کنکور ارشد کامپیوتر است. درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها یکی از دروس رشته‌ی مهندسی کامپیوتر با ضریب ۲ در گرایش‌ رایانش امن، شبکه‌های کامپیوتری، معماری سیستم‌های کامپیوتری، نرم افزار، بیوانفورماتیک، الگوریتم‌ها و محاسبات، علوم داده و علوم و فناوری شبکه و ضریب ۳ در گرایش‌های هوش مصنوعی و رباتیکز و قرآن کاوی رایانشی است.

کتب مرجع درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها :

از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منبع درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها کتاب‌‌‌‌های دو نویسنده مشهور این درس یعنی پیتر لینز و مایکل سیپسر معرفی شده‌است.

سرفصل‌های درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها :

سرفصل‌های درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها شامل فصول مفاهیم پایه، ماشین‌های متناهی، زبان‌ها و گرامرهای منظم، ویژگی‌های زبان‌های منظم، زبان‌های مستقل از متن، ساده‌سازی گرامرهای مستقل از متن، ماشین‌های پشته‌ای، خصوصیات بستاری زبان‌های مستقل از متن، ماشین‌های تورینگ و دسته‌بندی زبان‌ها و ماشین‌ها، تصمیم ناپذیری و کاهش‌پذیری است.

کتاب کنکوری درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها:

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها انتشارات علوم رایانه تالیف استاد فردین شاپوری است.

کلاس آنلاین درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آنلاین نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آفلاین درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آفلاین نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.