هوش مصنوعی

کیمیاگران قدیم، در جستجوی اکثیر جوانی و راهی برای تبدیل مس به طلا بودند، ولی به جایی نرسیدند چون هدفشان نادرست بود.

اما آنچه تا کنون و قرن‌های گذشته همچنان مورد توجه بشر قرار داشته است، چگونگی تفکر انسان‌ها بوده است، حال آنکه دانش هوش مصنوعی قصد ساخت سیستم‌هایی هوشمند را دارد.

دانشمندان حوزه‌ی منطق، سعی داشته‌اند  “راز تفکر درست” یا به عبارت دیگر، قوانین تفکر درست را کشف کنند. این قوانین، عملیات انجام شده در ذهن انسان را مدل می‌کنند.

ارسطو جزو اولین کسانی بود که “تفکر درست” یعنی فرایندهای استدلال همیشه درست را به صورت مجموعه‌ای از قوانین تبدیل نمود.

به عنوان مثال، قانون “قیاس” از روی چند گزاره‌ی درست، گزاره ‌ی درست جدیدی را نتیجه می‌دهد، برای نمونه، با استفاده از قانون قیاس، از روی دو گزاره‌ی “سقراط انسان است” و “انسان‌ها می‌میرند”، می‌توان گزاره‌ی “سقراط می‌میرد” را نتیجه گرفت.

این قانون، پایه‌ی منطق است.

درس هوش مصنوعی یکی از مهمترین دروس کنکور ارشد کامپیوتر و فناوری اطلاعات است. درس هوش مصنوعی یکی از دروس تخصصی رشته مهندسی کامپیوتر با ضریب 3 است که 6 سوال از آن در گرایش نرم افزار، شبکه و رایانش امن و 7 سوال از آن در گرایش هوش مصنوعی طرح می‌شود. همچنین  یکی از دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری اطلاعات با ضریب 2 است که 7 سوال از آن مطرح می‌شود.

کتاب مرجع درس هوش مصنوعی:

از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منبع درس هوش مصنوعی کتاب‌‌‌ نویسنده‌ی مشهور این درس یعنی راسل و نورویگ ویراست سوم معرفی شده‌است.

سرفصل‌های  درس هوش مصنوعی:

سرفصل‌های درس هوش مصنوعی شامل فصول مقدمه‌ای بر هوش مصنوعی، عامل‌های هوشمند، حل مساله با جستجو، جستجوی آگاهانه و اکتشاف، مساله‌های ارضای محدودیت، جستجوی خصمانه(بازی‌ها)، عامل‌های منطقی، منطق مرتبه اول، استنتاج در منطق مرتبه اول، نمایش دانش، برنامه‌ریزی و شبکه‌های باور بیزین است.

کتاب کنکوری درس هوش مصنوعی:

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب هوش مصنوعی انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ابوالفضل گیلک و استاد ارسطو خلیلی‌فر است.

کلاس آنلاین درس هوش مصنوعی:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آنلاین هوش مصنوعی گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آفلاین درس هوش مصنوعی:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آفلاین هوش مصنوعی گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.