پاسخ تشریحی سوالات کنکور ارشد فناوری اطلاعات ۹۹

توجه: این آزمون عصر پنجشنبه در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۹ در سراسر کشور برگزار شد.

توجه: تعداد سوالات این آزمون ۱۰۰ سوال و مدت زمان پاسخگویی به سوالات ۲۱۰ دقیقه بود.