پاسخ تشریحی سوالات کنکور ارشد کامپیوتر ۹۹

توجه: این آزمون صبح جمعه در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۹۹ در سراسر کشور برگزار شد.

توجه: تعداد سوالات این آزمون ۱۵۰ سوال و مدت زمان پاسخگویی به سوالات ۲۷۰ دقیقه بود.

دانلود پاسخ تشریحی سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ۹۹

دانلود کلید اولیه‌ سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ۹۹

دانلود بخش اول کلید نهایی سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ۹۹

دانلود بخش دوم کلید نهایی سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ۹۹


دانلود پاسخ تشریحی سوالات زبان عمومی و تخصصی بخش اول (۳۰ سوال)