پاسخ تشریحی سوالات کنکور ارشد کامپیوتر ۹۹

توجه: این آزمون صبح جمعه در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۹۹ در سراسر کشور برگزار شد.

توجه: تعداد سوالات این آزمون ۱۵۰ سوال و مدت زمان پاسخگویی به سوالات ۲۷۰ دقیقه بود.

دانلود پاسخ تشریحی سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ۹۹

دانلود کلید اولیه‌ سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ۹۹

دانلود بخش اول کلید نهایی سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ۹۹

دانلود بخش دوم کلید نهایی سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ۹۹


دانلود پاسخ تشریحی سوالات زبان عمومی و تخصصی بخش اول (۳۰ سوال)


 دانلود پاسخ تشریحی سوالات ریاضی عمومی ۱ و ۲ (۸ سوال)


 دانلود پاسخ تشریحی سوالات آمار و احتمال مهندسی (۴ سوال) 


دانلود پاسخ تشریحی سوالات ریاضیات گسسته (۴ سوال)


دانلود پاسخ تشریحی سوالات نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها (۱۰ سوال)


دانلود پاسخ تشریحی سوالات مدارهای منطقی (۱۲ سوال)

دانلود پاسخ تشریحی سوالات دکتری مدارهای منطقی ۱۳۹۹ (۱۰ سوال)

دانلود پاسخ تشریحی سوالات دکتری مدارهای منطقی ۱۴۰۰ (۱۰ سوال)


دانلود پاسخ تشریحی سوالات معماری کامپیوتر (۱۲ سوال)

دانلود پاسخ تشریحی سوالات دکتری معماری کامپیوتر (۱۰ سوال)


دانلود پاسخ تشریحی سوالات ساختمان داده و طراحی الگوریتم ارشد (۱۴ سوال)


 دانلود پاسخ تشریحی سوالات سیستم عامل (۱۰ سوال)


دانلود پاسخ تشریحی سوالات شبکه‌های کامپیوتری (۱۰ سوال)