پاسخ تشریحی سوالات کنکور ارشد فناوری اطلاعات ۱۴۰۰

توجه: این آزمون صبح چهارشنبه در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۰ در سراسر کشور برگزار شد.

توجه: تعداد سوالات این آزمون ۱۰۰ سوال و مدت زمان پاسخگویی به سوالات ۲۱۰ دقیقه بود.

دانلود پاسخ تشریحی سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات ۱۴۰۰

دانلود کلید اولیه‌ سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات ۱۴۰۰

دانلود بخش اول کلید نهایی سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات ۱۴۰۰

دانلود بخش دوم کلید نهایی سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات ۱۴۰۰


دانلود پاسخ سوالات زبان عمومی و تخصصی (۳۰ سوال)


دانلود پاسخ سوالات ریاضیات گسسته (۶ سوال)


دانلود پاسخ سوالات ساختمان داده و طراحی الگوریتم (۱۲ سوال)


دانلود پاسخ سوالات مهندسی نرم افزار (۶ سوال)


 دانلود پاسخ سوالات درس شبکه‌های کامپیوتری (۶ سوال)

دانلود پاسخ سوالات اصول و مبانی مدیریت (۲۰ سوال)


 دانلود پاسخ سوالات پایگاه داده‌ها (۶ سوال)


 دانلود پاسخ سوالات هوش مصنوعی (۷ سوال)


 دانلود پاسخ سوالات سیستم عامل (۷ سوال)