پاسخ تشریحی سوالات کنکور ارشد علوم کامپیوتر ۱۴۰۰

توجه: این آزمون صبح چهارشنبه در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۰ در سراسر کشور برگزار شد.

توجه: تعداد سوالات این آزمون ۱۳۵ سوال و مدت زمان پاسخگویی به سوالات ۲۴۰ دقیقه بود.

دانلود پاسخ تشریحی سوالات کنکور کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر ۱۴۰۰

دانلود کلید اولیه‌ سوالات کنکور کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر ۱۴۰۰

دانلود بخش اول کلید نهایی سوالات کنکور کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر ۱۴۰۰

دانلود بخش دوم کلید نهایی سوالات کنکور کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر ۱۴۰۰


دانلود پاسخ تشریحی سوالات زبان عمومی و تخصصی بخش اول (۳۰ سوال)


 دانلود پاسخ تشریحی سوالات ریاضی عمومی ۱ و ۲ 


 دانلود پاسخ تشریحی سوالات مبانی علوم ریاضی 


دانلود پاسخ تشریحی سوالات مبانی ماتریس‌ها و جبر خطی 


دانلود پاسخ تشریحی سوالات مبانی آنالیز ریاضی 


دانلود پاسخ تشریحی سوالات مبانی آنالیز عددی 


دانلود پاسخ تشریحی سوالات مبانی احتمال 


دانلود پاسخ تشریحی سوالات ساختمان داده و طراحی الگوریتم


 دانلود پاسخ تشریحی سوالات مبانی نظریه محاسبه 


دانلود پاسخ تشریحی سوالات مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها 


دانلود پاسخ تشریحی سوالات ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبیات