پاسخ تشریحی سوالات کنکور ارشد کامپیوتر ۱۴۰۰

توجه: این آزمون صبح جمعه در تاریخ ۸ مرداد ۱۴۰۰ در سراسر کشور برگزار شد.

توجه: تعداد سوالات این آزمون ۱۲۰ سوال و مدت زمان پاسخگویی به سوالات ۲۰۰ دقیقه بود.

دانلود پاسخ تشریحی سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۰

دانلود کلید اولیه‌ سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۰

دانلود بخش اول کلید نهایی سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۰

دانلود بخش دوم کلید نهایی سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۰


دانلود پاسخ تشریحی سوالات زبان عمومی و تخصصی بخش اول (۳۰ سوال)


 دانلود پاسخ تشریحی سوالات ریاضی عمومی ۱ و ۲ (۸ سوال)


 دانلود پاسخ تشریحی سوالات آمار و احتمال مهندسی (۴ سوال) 


دانلود پاسخ تشریحی سوالات ریاضیات گسسته (۴ سوال)


دانلود پاسخ تشریحی سوالات نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها (۱۰ سوال)


دانلود پاسخ تشریحی سوالات مدارهای منطقی (۱۲ سوال)

دانلود پاسخ تشریحی سوالات دکتری مدارهای منطقی ۱۴۰۰ (۱۰ سوال)

دانلود پاسخ تشریحی سوالات دکتری مدارهای منطقی ۱۴۰۰ (۱۰ سوال)


دانلود پاسخ تشریحی سوالات معماری کامپیوتر (۱۲ سوال)

دانلود پاسخ تشریحی سوالات دکتری معماری کامپیوتر (۱۰ سوال)


دانلود پاسخ تشریحی سوالات ساختمان داده و طراحی الگوریتم ارشد (۱۴ سوال)


 دانلود پاسخ تشریحی سوالات سیستم عامل (۱۰ سوال)


دانلود پاسخ تشریحی سوالات شبکه‌های کامپیوتری (۱۰ سوال)


دانلود پاسخ تشریحی سوالات هوش مصنوعی (۱۲ سوال)

دانلود پاسخ تشریحی سوالات پایگاه داده‌ها (۱۰ سوال)