کتاب‌های کنکور ارشد و دکتری کامپیوتر و فناوری اطلاعات

انتشار بهترین منابع ارشد کامپیوتر، بهترین منابع دکتری کامپیوتر و کتاب‌های آموزشی رشته مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر ویژه کنکور ارشد کام‍‍پیوتر، کنکور ارشد فناوری اطلاعات، کنکور ارشد علوم کامپیوتر، کنکور دکتری کامپیوتر، کنکور دکتری نرم افزار و الگوریتم، کنکور دکتری معماری کامپیوتر، کنکور دکتری هوش مصنوعی، کنکور دکتری شبکه و رایانش امن، کنکور دکتری فناوری اطلاعات، کنکور دکتری علوم کامپیوتر و کنکور دکتری بیوانفورماتیک سال ۱۴۰۱ در دروس زبان عمومی و تخصصی، سیستم عامل، پایگاه داده، شبکه‌های کامپیوتری، مهندسی نرم‌افزار، ریاضیات گسسته، ساختمان داده، طراحی الگوریتم، هوش مصنوعی، مدار منطقی، معماری کامپیوتر، نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها، الکترونیک دیجیتال، سیگنال و سیستم، ریاضی عمومی، آمار و احتمال، اصول و مبانی مدیریت، مبانی علوم ریاضی، مبانی ماتریس‌ها و جبرخطی، مبانی آنالیز ریاضی، مبانی آنالیز عددی، مبانی احتمال، مبانی نظریه محاسبه، مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها