کلاس آفلاین نکته و تست و تمرین ساختمان داده و طراحی الگوریتم

توجه: این کلاس بر اساس ویراست‌های جدید چهار نویسنده مشهور این درس یعنی توماس اچ کورمن، چارلز ای لیزرسان، رونالد ال ریوست و کلیفورد استین موسوم به CLRS  برگزار می‌گردد.

توجه: از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منبع دروس ساختمان داده و طراحی الگوریتم کتاب توماس اچ کورمن، چارلز ای لیزرسان، رونالد ال ریوست و کلیفورد استین موسوم به CLRS معرفی شده‌است.

توجه: این کلاس شامل بیانی جامع، شیوا، کامل و دقیق در بخش نکته و تست شامل حل فوق تشریحی تمامی تست‌های کتاب ساختمان داده و طراحی الگوریتم راهیان ارشد چاپ ۱ از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ و حل تمرین کامل شامل حل تشریحی تمامی تمرین‌های کتاب مرجع CLRS در بخش حل تمرین خواهد بود.

توجه: کلاس نکته و تست و تمرین ساختمان داده و طراحی الگوریتم، بر اساس جدیدترین ویرایش کتاب‌ CLRS خواهد بود.

توجه: همه سوالات ساختمان داده و طراحی الگوریتم به شکل کاملا تشریحی، کالبد شکافی می‌شوند، هر جا که روش کوتاهی موجود باشد، گفته خواهد شد. 

توجه: شیوه ما در تدریس، یادگیری همراه با حل مساله است. نقطه ضعف اغلب دوره‌های آموزشی این است که دانشجوها مطلب درسی را یاد می‌گیرند ولی توانایی حل مساله ندارند. جهت‌گیری ما از همان ابتدا، توانایی حل مساله است. دانشجویان کلاس بعد از چند جلسه اول خواهند دید که چگونه اعتماد به نفس و توانایی حل مساله را پیدا کرده اند. طراحی الگوریتم به درسی شیرین و تا حدودی ساده تبدیل می‌شود.

توجه: کتاب ساختمان داده ابوالفضل گیلک منتشر شده از سوی انتشارات بابان و انتشارات راهیان ارشد، مطالب ارزشمندی جهت درک درس ساختمان داده ارائه کرده است، که تهیه آن را توصیه می‌کنیم.

توجه: کتاب طراحی الگوریتم ابوالفضل گیلک منتشر شده از سوی انتشارات بابان و انتشارات راهیان ارشد، مطالب ارزشمندی جهت درک درس طراحی الگوریتم ارائه کرده است، که تهیه آن را توصیه می‌کنیم.

توجه: با توجه به گستردگی درس ساختمان داده و طراحی الگوریتم در کنکور ارشد کامپیوتر‌ و اهمیت بسیار بالای این درس به دانشجویان توصیه می‌کنیم برای این درس در کلاس ساختمان داده و طراحی الگوریتم شرکت کنند.

توجه: با توجه به گستردگی درس ساختمان داده و طراحی الگوریتم در کنکور ارشد کامپیوتر‌ و اهمیت بسیار بالای این درس به دانشجویان توصیه می‌کنیم برای این درس در کلاس نکته و تست و تمرین ساختمان داده و طراحی الگوریتم شرکت کنند.

مشخصات کلاس آفلاین ساختمان داده و طراحی الگوریتم

عنوان کلاس آفلاین نکته و تست و تمرین: ساختمان داده و طراحی الگوریتم

مقطع: کارشناسی ارشد و دکتری

استاد: ابوالفضل گیلک (مولف کتاب ساختمان داده و طراحی الگوریتم راهیان ارشد)

برگزار کننده: موسسه بابان

سال: ویژه کنکور دولتی ۱۴۰۱

طول دوره: ۵۰ ساعت نکته و تست کامل شامل حل تشریحی تمامی تست‌های کتاب ساختمان داده و طراحی الگوریتم راهیان ارشد چاپ ۱ از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ + ۲۰ ساعت حل تمرین کامل شامل حل تشریحی تمامی تمرین‌های کتاب مرجع CLRS، دوره شامل نکته و تست کامل و حل تمرین کامل همه در یکبار ثبت نام است.

سرفصل‌های کلاس آفلاین ساختمان داده و طراحی الگوریتم

فصل اول:  مقدمات پایه
تعریف الگوریتم، درستی الگوریتم، نرخ رشد توابع، معرفی مفاهیم: پایایی حلقه، تقسیم و غلبه، آنالیز احتمالات و محاسبه متوسط زمان مورد نیاز.
واژه های کلیدی:
Algorithms, loop invariant, Divided_and_Conquer
Growth of Functions


فصل دوم: مرتب سازی و آماره ترتیبی

فرض کنید لیستی از n داده عددی داشته باشیم:
x₁ x₂ . . . xₙ
اگر این لیست را به شکل صعودی مرتب کنیم لیست مرتب شده را به این صورت نامگذاری میکنیم:
x₍₁₎ x₍₂₎ . . . x₍ₙ₎
مثلا x₍₁₎ کوچکترین داده است و x₍₂₎ دومین کوچکترین داده است و … x₍ₙ₎ بزرگترین داده است. اینها را آماره های ترتیبی مینامند.
در این فصل، روشهای مرسوم مرتب سازی معرفی شده اند.هر کدام از این روشها مرتبه زمانی خود را دارند. البته هر کدام مزیت ها و محدودیتهایی دارند. مثلا برخی از آنها فقط برای اعداد صحیح کارایی دارند و برخی برای اعداد حقیقی( اعشاری) .
واژه های کلیدی این فصل:
Heap sort, Quick sort, Radix sort,
Worst case.


فصل سوم: ساختمان داده ها

پیش از جلوتر رفتن در طراحی الگوریتم، نیاز به معرفی ساختارهای ذخیره و بازیابی داده ها داریم. در واقع مهم است که ورودی یا خروجی یک برنامه با چه فرمتی داده میشود.
میدانید که ساختمان های متنوعی برای داده ها وجود دارد. هر کدام از آنها مزیتها و محدودیتهایی دارند. به ویژه نحوه درج یک داده جدید یا حذف یک داده در هر کدام از این ساختارها برای ما اهمیت دارد. این ساختارها عبارتند از: پشته، صف،آرایه های یک بعدی و چند بعدی، لیست پیوندی….
واژه های کلیدی این فصل:
Stacks, Queues, Linked lists,
Rooted Trees, Hash table,
Binary search trees,
Insertion and Deletion,


فصل چهارم: طراحی الگوریتم پیشرفته

در بسیاری از مسائل کاربردی حوزه اقتصاد، صنعت و مدیریت، با مفهوم #بهینه_سازی روبرو هستیم.
یافتن بیشترین سود ممکن، یافتن کمترین هزینه ممکن، یافتن کوتاهترین مسیر، و … همه اینها نمونه هایی از بهینه سازی هستند.
برای حل مسئله بهینه سازی در قالب یک الگوریتم، دو راه اصلی وجود دارد:
روش #پویا (dynamic) و روش #حریصانه (greedy). تعریف دقیق این روشها مشکل است اما به طور کلی میتوان گفت:
اگر بتوانیم ابتدا یک معیار برای انتخاب بهینه پیدا کنیم و اشیاء را طبق آن اولویت بندی کنیم و بعد با رعایت آن اولویت کار را انجام دهیم، روش حریصانه را انجام داده ایم.
اما اگر نتوانیم آن اولویت را ایجاد کنیم و بخواهیم در ضمن انجام کار و گام به گام مراقب انتخاب بهینه باشیم، روش پویا را در پیش گرفته ایم. در روش پویا معمولا یک فرمول بازگشتی هم داریم که به بهینه کردن کار در هر مرحله کمک میکند.
مثلا سارقی را تصور کنید که با یک کوله پشتی به مغازه حبوبات رفته است. او ابتدا قیمت هر کیلو از حبوبات مختلف را در نظر میگیرد، سپس با گران قیمت ترین کالا شروع میکند و آنقدر ادامه میدهد تا کوله اش پر شود. این یک روش حریصانه است. او از همان ابتدا میداند که اولویتش چیست.
حالا همان سارق را تصور کنید که به مغازه ساعت فروشی رفته است. دیگر نمیتواند با خیال راحت از گران قیمت ترین ساعت شروع کند زیرا ممکن است گران قیمت ترین ساعت به دلیل شکل هندسی اش دیگر اجازه ورود ساعت های دیگر به کوله را ندهد.
ممکن است انتخاب ۵ ساعت ارزانتر و کوچکتر بهتر از انتخاب یک ساعت بزرگ و گران قیمت باشد. حالا او معیار انتخابش را از دست داده و باید در بین همه حالات ممکن، بهترین انتخاب ها را پیدا کند. او نیاز به یک روش پویا دارد.
در فصل ۴، نمونه هایی از حل مسایل با دو روش بالا را خواهید دید:
ضرب ماتریسها، کوله پشتی، کد هافمن، طولانی ترین زیر رشته مشترک، ….
واژه های کلیدی:
Dynamic programming
Greedy Algorithms
Huffman codes
Longest common subsequence
Optimal binary search


فصل پنجم: ساختمان داده های پیشرفته

برای پیش رفتن در طراحی الگوریتم باید با ساختارهای دیگری از داده ها آشنا شویم.
فصل پنجم مقدمه ای برای فصل ششم است.
واژه های کلیدی:
B.trees
Fibonacci heaps
Disjoint sets


فصل ششم: الگوریتم های مرتبط با گراف.

تعداد زیادی از کاربردهای ریاضی در اقتصاد و مدیریت، در قالب گراف مدلسازی میشوند.
در این فصل، ابتدا کمی از مباحث نظریه گرافها را مرور میکنیم مانند: نمایش های مختلف گراف به صورت ماتریس مجاورت و ماتریس تقاطع و .. جستجوی سطح نخست، جستجوی عمق نخست، درخت فراگیر، ترتیب توپولوژیک، همبندی و انواع آن، گراف ساده و وزن دار….
سپس بحث اصلی آغاز میشود:
۱. یافتن درخت فراگیر مینیمال:
پریم و کراسکال
۲. یافتن کوتاهترین مسیر با مبدا مشخص
بلمن فورد و دیجسترا
۳. یافتن کوتاهترین مسیر با مبدا و مقصد دلخواه
فلوید مارشال، جانسون،
همچنین تکرار دیجسترا یا بلمن فورد در یک حلقه نیز میتواند مساله را حل کند.
۴. یافتن حداکثر شار
واژه های کلیدی:
Depth_first search
Breadth_first search
Topological sort
Minimum spanning tree
Shortest paths
Maximum flow


فصل هفتم: عناوین انتخابی

در این فصل، تعدادی از الگوریتم های پرکاربرد در مباحث متنوع انتخاب و معرفی شده اند.
الگوریتم های چند شاخه ای، عملگرهای ماتریسی، الگوریتم های مرتبط با چند جمله ایها، روش هورنر ،برنامه ریزی خطی، الگوریتم های مرتبط با نظریه اعداد و ….همچنین بخشی در مورد رده P و NP آمده است.
واژه های کلیدی:
Multithreaded Algorithms
Matrix operations
Linear programming
Polynomials
Number theory
Np completeness


فصل هشتم: زمینه های ریاضی

این فصل در واقع یک ضمیمه است که در آن پیشنیازهای ریاضی بحث، مطرح شده اند.
مجموع های متناهی، دنباله ها، نظریه مجموعه ها و توابع، شمارش و احتمال، ماتریسها.

کلاس آفلاین نکته و تست و تمرین ساختمان داده و طراحی الگوریتم

کلاس آفلاین نکته و تست و تمرین ساختمان داده و طراحی الگوریتم

400,000 تومان 200,000 تومانافزودن به سبد خرید

10 دیدگاه برای کلاس آفلاین نکته و تست و تمرین ساختمان داده و طراحی الگوریتم

 1. نمره 5 از 5

  amirhosseinbehnam00@gmail.com (مالک تایید شده)

  سلام بنده این آموزش رو خریداری کردم آموزش بسیار خوبیه ولی سوال بنده اینه حتما نیازه کتاب نکته و تست تهیه بشه یا خیر؟ و سوال دومم اینه pdf های کتاب هم قرار گرفته در پروفایل یا خیر فقط درسنامه هایی که تدریس میشه در فیلم بصورت pdf وجود دارند؟ چون بنظرم این درس باید تست زیادی داشته حل بشه برای همین ممنون میشم راهنمایی کنید. متشکر

  • گروه بابان

   سلام
   بله حتما باید کتاب ساختمان داده و طراحی الگوریتم راهیان ارشد هم تهیه شود

 2. نمره 4 از 5

  majidbabak655@gmail.com

  سلام درسنامه های اموزش فقط موجوده یا pdf کتاب هم قرار میدین داخل پروفایل؟

  • ارسطو خلیلی‌فر

   سلام
   برای درس ساختمان داده و طراحی الگوریتم فقط فایل pdf جزوه کلاسی درج می شود

 3. نمره 2 از 5

  الهام (مالک تایید شده)

  سلام ببخشید استاد گیلک تو فیلم شون گفتن سوالات ۹۷درس داه الگوریتم مفصل حل شده و روی سایت قرار داریم کجاست؟
  چطور دانلود کنم

  • ارسطو خلیلی‌فر

   سلام
   داخل بخش مجله سایت بخش پاسخ های کنکور ۹۷

 4. نمره 3 از 5

  mohsen.mohsen9026@gmail.com (مالک تایید شده)

  سلام من فیلم ساختمان داده رو تهیه کردم ولی بودجه خرید کتاب رو ندارم ایا فیلم به تنهایی کافی هست؟ اگه نه چرا پی دی اف کتاب یا جزوه رو قرار ندادین مثل استاد خلیلی فر

  • ارسطو خلیلی‌فر

   سلام

   جزوه ساختمان داده و طراحی الگوریتم استاد گیلک کافی هست، داخل کانال اختصاصی کلاس هست

 5. نمره 5 از 5

  مقدم

  کاش هزینه ی دوره ها در حقیقت همین هزینه ای که الان با تخفیف دارید بود.
  به شخصه الان یک تومن و خورده ای ندارم که تمامش رو بخرم ولی اگر همین هزینه میبود میتونستم هر ماه یک دوره رو بخرم و تا سال اینده تمامش یا حداقل نصف دروس رو خریداری کنم. اما با اون هزینه ی اصلی ،حتی یکیش رو هم نمیتونم بخرم. به نظرم خیلی ها اینجوری هستن.
  اگر هزینه ها اینقدر باشه که الان هست، یا لااقل با شرایط، مثلا اگر ده تاشو بخری طی ده ماه همین قدر باشه، ما هم که بودجه محدودی داریم میتونیم استفاده کنیم. من دو ساله پشت کنکورم و تا الان نتونستم یه منبع خوب پیدا کنم که کاملا متوجه تدریس استاد بشم اما واقعا با دیدن چند تا ویدئو از آموزش های گروه بابان فهمیدم چقدر استاد در فهم درس متفاوت هست.

  • گروه بابان

   سلام
   تا جای ممکن حمایت می کنیم

 6. نمره 1 از 5

  زهره

  سلام کلاس ها چند ساعته هستن؟لطفا بنویسید چند ساعته هستن

  • ارسطو خلیلی‌فر

   داخل مشخصات کلاس درج شده است

 7. نمره 1 از 5

  M.abootaleb1771@gmail.com

  سلام ببخشید من دوره رو الان میخوام خریداری کنم اما عضو کانال اختصاصی ساختمان داده و طراحی الگوریتم استاد گیلک نیستم که بتونم جزوه رو دریافت کنم. میشه منو راهنمایی کنید؟ ممنونم

  • گروه بابان

   سلام
   لطفا واحد پشتیبانی بابان پیام دهید

 8. نمره 5 از 5

  مهران

  سلام خسته نباشید
  تخفیف تا هفته ی بعد هم هست؟
  چون بنده تا پایان هفته ی بعد می تونم تهیه کنم این فیلم ها رو؟

  • ارسطو خلیلی‌فر

   سلام
   بله فعلا هست تا اواخر هفته بعد

 9. نمره 5 از 5

  مهران

  سلام خسته نباشید
  تخفیف تا پایان هفته ی بعد هم هست؟
  چون بنده تا پایان هفته ی بعد می تونم تهیه کنم این فیلم ها رو؟

  • گروه بابان

   سلام
   بله فعلا هست تا اواخر هفته بعد

 10. نمره 5 از 5

  r.arash40@gmail.com

  سلام امکانش هست فقط بتونیم جزوه کلاسی داده الگوریتم آقای گیلک رو تهیه کنیم ؟
  یا اینکه حتما باید فیلم آفلاین رو خریداری کنیم و بعد به جزوه کلاس دسترسی داشته باشیم؟
  ممنونم

  • گروه بابان

   سلام
   جزوات استاد گیلک همراه کلاس و ویدیوهای ایشان منتشر شده است

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *